Сервиз на енергийни машини

Фирма „ИМА ГРУП” ЕООД разполага с квалифицирани и опитни специалисти. Предлагаме сервизно обслужване на: компресори за PET бутилки (оторизиран сервиз на SIAD Italia); компресори винтови; бутални, безмаслени; сухи бутални компресори; помпи; въздуходувки; вакуум помпи.

Машини и съоръжения

Внос на следните промишлени машини и съоръжени:
компресори за PET бутилки;
Голямо разнообразие на компресори с различен клас на мощност:
винтови; бутални, безмаслени;сухи бутални;
въздуходувки, изсушители, ресивери и др.

Технически консултации

Основната ни цел е създаване и внедряване на високотехнологични и автоматизирани модули. Използваме различни съвременни технологични методи. Предоставяме консултации, в основата на които са заложени високоефективни методи за енергийна ефективност.

Инженеринг

Фирмата извършва пълен инженеринг и предлага цялостни решения в областта на енергийните машини и съоръжения, включващи: техническа консултация, проектиране, директна доставка на качествени машини и съоръжения и техните резервни части, гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване.


Нашите партньори!