Внос на промишлени машини и съоръжени


КОМПРЕСОРИ

Голямо разнообразие на компресори с различен клас на мощност: винтови; бутални, безмаслени; сухи бутални; компресори за PET бутилки;

ВЪЗДУХОДУВКИ

ИЗСУШИТЕЛИ

ФИЛТРИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ

РЕСИВЕРИ

ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ И ПИТЕЙНИ ВОДИ

ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА /ЧИЛЪРИ/

ВАКУУМ ТЕХНИКА