Техническа консултация


Технически консултации за енергийни машини, компресори, помпи, честотни управления, вакуум помпи, техника за пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) и пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ).

Енергийно-ефективни решения:

Разполагаме с опитни специалисти, които след посещение и оглед на Вашето енергийно стопанство да предложат конкретни мерки за спестяване на ел. енергия и при Ваше желание да реализират съответните проекти.

Решения, свързани с техники за ПСОВ и ПСПВ:

Поетапно изпълнение (механично стъпало, биологично стъпало); Управление на процесите; Помпи за активна утайка и управление; Нетрадиционни решения за водочистка; Основната ни цел е създаване и внедряване на високотехнологични и автоматизирани модули за водоподготовка и пречистване на водите. Използваме различни съвременни технологични методи, за да удовлетворим изискванията на клиента. Предоставяме консултации, в основата на които са заложени високоефективни методи за пречистване на водите.