Сервизно обслужване


Фирма „ИМА ГРУП” ЕООД разполага с квалифицирани и опитни специалисти. Предлагаме сервизно обслужване на: Компресори винтови; бутални, безмаслени; сухи бутални компресори; компресори за PET бутилки; Помпи; Въздуходувки; Вакуум помпи;

"ИМА ГРУП" предлага следните услуги, свързани с обслужването на енергийни машини:

Инсталация- Въвеждането на машината в експлоатация, съгласно инструкциите на производителя; Сервизно обслужване- квалифицирана намеса от екипа на фирма „ИМА ГРУП” ЕООД, за да се осигури нормална работа на машината, съгласно инструкциите на производителя, или за разрешаването на възникнал проблем при нейното функциониране. Гаранционно сервизно обслужване- безплатно сервизно обслужване на машината през време на гаранционния срок, включително и дефектните части с нови. Абонаментно сервизно обслужване- работи се по договор, по който се заплаща месечна/годишна абонаментна такса за осигуряване на сервизно обслужване за абонираната машина.